2008

Popis čuka Athene noctua na Krasu v letu 2007

Avtorja: Tomaž Berce, Primož Kmecl
Datum: 2008
Financerja: Program INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Priporočeno citiranje: BERCE, T. & KMECL, P. (2008): Popis čuka Athene noctua na Krasu v letu 2007. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Ekologija vrtnega strnada Emberiza hortulana na Krasu

Avtorja: Maarten de Groot, Primož Kmecl
Datum: 2008
Financerja: Program INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Priporočeno citiranje: DE GROOT, M. & KMECL, P. (2008): Ekologija vrtnega strnada Emberiza hortulana na Krasu. Zaključno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis velikega skovika Otus scops na Krasu v letu 2006

Avtorja: Primož Kmecl, Tina Šetina
Datum: 2008
Financerja: Program INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Priporočeno citiranje: KMECL, P. & ŠETINA, T. (2008): Popis velikega skovika Otus scops na Krasu v letu 2006. Zaključno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Vpliv elektrovodov na števičnost velike uharice Bubo bubo na Krasu

Avtor: Tomaž Mihelič
Datum: 2008
Financerja: Program INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2008): Vpliv elektrovodov na številčnost velike uharice na Krasu. Zaključno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2008 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine

Avtor: Luka Božič
Datum: november 2008
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2008): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2008 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. – DOPPS, Maribor.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic – rezultati popisov v spomladanski sezoni 2008

Avtor: Borut Rubinić, Luka Božič, Primož Kmecl, Damijan Denac, Katarina Denac
Datum: september 2008
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., KMECL, P., DENAC, D. & DENAC, K. (2008): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. 1. vmesno poročilo. Rezultati popisov v spomladanski sezoni 2008. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – Zimsko štetje vodnih ptic 2002–2008

Avtor: Luka Božič
Datum: september 2008
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2008): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – Zimsko štetje vodnih ptic 2002–2008. Končno poročilo. – DOPPS, Maribor.

Poročilo (pdf)