2013

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2013

Avtorja: Primož Kmecl, Jernej Figelj
Datum: november 2013
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
Priporočeno citiranje: KMECL, P. & FIGELJ, J. (2013): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2013. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2012 in 2013


Avtorji: Katarina Denac, Luka Božič, Tomaž Mihelič, Damijan Denac, Primož Kmecl, Jernej Figelj, Dejan Bordjan
Datum: november 2013
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
Priporočeno citiranje: DENAC, K., BOŽIČ, L., MIHELIČ, T., DENAC, D., KMECL, P., FIGELJ, J. & BORDJAN, D. (2013): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Stanje, pomen in ogroženost Osapske udornice s stališča ptic

Avtor: Tomaž Mihelič
Datum: oktober 2013
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2013): Stanje, pomen in ogroženost Osapske udornice z vidika ptic. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Poročilo o označenih osebkih zavarovanih vrst v okviru OP SI-HU 2007-2013, projekt UPKAČ v letu 2013 za Agencijo RS za okolje

Avtorica: Katarina Denac
Datum: avgust 2013
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2013): Poročilo o označenih osebkih zavarovanih vrst v okviru OP SI-HU 2007-2013, projekt UPKAČ v letu 2013 za Agencijo RS za okolje. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Številčnost in razširjenost velikega skovika Otus scops na Goričkem v letu 2013

Avtorica: Katarina Denac
Datum: avgust 2013
Finacerja: Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2013): Veliki skovik na Goričkem v letu 2013 – poročilo za spletno stran projekta Upkač, SI-HU OP 2007–2013. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Načrt upravljanja s populacijami ptic na območju zadrževalnika Medvedce

Avtorji: Dejan Bordjan, Luka Božič, Tomaž Jančar
Datum: julij 2013
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
Priporočeno citiranje: BORDJAN, D., BOŽIČ, L. & JANČAR, T. (2013): Načrt upravljanja s populacijami ptic na območju zadrževalnika Medvedce. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Recommendations on priorities for Slovenia’s Prioritised Action Framework

Datum: marec 2013
Priporočeno citiranje: DOPPS-BIRDLIFE SLOVENIA (2013): Recommendations on priorities for Slovenia’s Prioritised Action Framework. Professional oppinion. – DOPPS, Ljubljana.

Strokovno mnenje (pdf)


Pripombe na predlagane spremembe Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob

Avtorji: Katarina Denac, Jerner Figelj, Tomaž Jančar, Primož Kmecl, Urška Koce, Tomaž Mihelič
Datum: februar 2013
Priporočeno citiranje: DENAC, K., FIGELJ, J., JANČAR, T., KMECL, P., KOCE, U. & MIHELIČ, T., (2013): Pripombe na predlagane spremembe Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Pritožba Evropski komisiji v primeru zlatovranke Coracias garrulus na SPA Slovenske gorice-doli

Datum: januar 2013
Priporočeno citiranje: DOPPS (2013): Pritožba pri Komisiji Evropskih skupnosti zaradi neizpolnjevanja prava skupnosti. Primer zlatovranke Coracias garrulus na SPA Slovenske gorice-doli. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)