2020

Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019

Avtorica: Katarina Denac
Datum: januar 2020
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2020): Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Čezmejni akcijski načrt varovanja celinske populacije navadne čigre

Avtorica: Jelena Kralj, Miloš Martinović, Davorin Tome, Tilen Basle, Luka Božič, Biljana Ječmenica
Datum: februar 2020
Priporočeno citiranje: KRALJ, J., MARTINOVIĆ, M., TOME, D., BASLE, T., BOŽIČ, L., JEČMENICA, B. (2020): Čezmejni akcijski načrt varovanja celinske populacije navadne čigre. Projekt Interreg V-A Si-Hr ČIGRA. ZZO HAZU, NIB, DOPPS, Biom. Zagreb, Ljubljana, Maribor, 36 str.

Čezmejni akcijski načrt (pdf)