2020

Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019

Avtorica: Katarina Denac
Datum: januar 2020
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2020): Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Čezmejni akcijski načrt varovanja celinske populacije navadne čigre

Avtorji: Jelena Kralj, Miloš Martinović, Davorin Tome, Tilen Basle, Luka Božič, Biljana Ječmenica
Datum: februar 2020
Priporočeno citiranje: KRALJ, J., MARTINOVIĆ, M., TOME, D., BASLE, T., BOŽIČ, L., JEČMENICA, B. (2020): Čezmejni akcijski načrt varovanja celinske populacije navadne čigre. Projekt Interreg V-A Si-Hr ČIGRA. ZZO HAZU, NIB, DOPPS, Biom. Zagreb, Ljubljana, Maribor, 36 str.

Čezmejni akcijski načrt (pdf)


Poročilo o raziskavah vrtnega strnada (Emberiza hortulana)

Avtorji: Urška Koce, Primož Kmecl, Ana Galov
Datum: februar 2020
Priporočeno citiranje: KOCE, U., KMECL, P., GALOV, A. (2020): Poročilo o raziskavah vrtnega strnada (Emberiza hortulana). Projekt LIKE, PS INTERREG V-A SI-HR, PO 2014-2020. 44 str. Društvo DOPPS, Ljubljana & Biološki odsjek PMF, Zagreb.

Poročilo (pdf)


Predlog načrta upravljanja vrtnega strnada (Emberiza hortulana)

Avtorji: Primož Kmecl, Urška Koce, Petra Čulig
Datum: februar 2020
Priporočeno citiranje: KMECL, P., KOCE, U., ČULIG, P. (2020): Predlog načrta upravljanja vrtnega strnada (Emberiza hortulana). Projekt LIKE, PS INTERREG V-A SI-HR, PO 2014-2020. 14 str. Društvo DOPPS, Ljubljana & Udruga BIOM, Zagreb.

Načrt upravljanja (pdf)


Študija vpliva plezanja na ptice skalnih sten in conacija skalnih sten za potrebe usmerjanja športnega plezanja

Avtorji: Urška Koce, Tomaž Mihelič, Petra Čulig
Datum: februar 2020
Priporočeno citiranje: KOCE, U., MIHELIČ, T., ČULIG, P. (2020): Študija vpliva plezanja na ptice skalnih sten in conacija skalnih sten za potrebe usmerjanja športnega plezanja. Projekt LIKE, PS INTERREG V-A SI-HR, PO 2014-2020. 83 str. Društvo DOPPS, Ljubljana & Udruga BIOM, Zagreb

Poročilo (pdf)


Monitoirng preletov beloglavih jastrebov (Gypus fulvus) v Sloveniji

Avtorji: Alen Ploj, Urška Koce
Datum: februar 2020
Priporočeno citiranje: PLOJ, A., KOCE, U.. (2020): Monitoirng preletov beloglavih jastrebov (Gypus fulvus) v Sloveniji. Projekt LIKE, PS INTRERREG V-A SI-HR, PO 2014-2020. 12 str. Društvo DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2020 in sinteza monitoringa 2019-2020

Avtorji: Katarina Denac, Luka Božič, Primož Kmecl, Tomaž Mihelič, Damijan Denac, Dejan Bordjan, Urša Koce
Datum: september 2020
Priporočeno citiranje: DENAC, K., BOŽIČ, L., KMECL, P., MIHELIČ, T., DENAC, D., BORDJAN, D., KOCE, U. (2020): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2020 in sinteza monitoringa 2019-2020. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis avifavne Kozjanskega regijskega parka v letu 2020

Avtor: Matej Gamser
Datum: oktober 2020
Priporočeno citiranje: GAMSER, M. (2020): Popis avifavne Kozjanskega regijskega parka v letu 2020. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020-2021 – Vmesno poročilo

Avtorji: Urška Koce, Lovrenc Lipej, Danijel Kablar in Domen Trkov
Datum: oktober 2020
Priporočeno citiranje: KOCE, U., LIPEJ, L., KABLAR, D., TRKOV, D. (2020): Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020-2021. Vmesno poročilo, Oktober 2020. DOPPS in MBP NIB, Ljubljana.

Vmesno poročilo (pdf)


Predlog naravovarstvenih ukrepov za ohranitev ptic kmetijske krajine Radenskega polja na osnovi delnega popis stanja gnezdilk v sezoni 2020

Avtor: Matej Gamser
Datum: oktober 2020
Naročnik: Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, OE Krajinski park Radensko polje
Priporočeno citiranje: GAMSER, M. (2020): Predlog naravovarstvenih ukrepov za ohranitev ptic kmetijske krajine Radenskega polja na osnovi delnega popis stanja gnezdilk v sezoni 2020. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Pregled gospodarjenja s habitati na območju Naravnega rezervata Iški morost v obdobju 2004-2018

Avtor: Matej Gamser, Željko Šalamun, Blaž Blažič, Ivan Kljun
Datum: december 2020
Priporočeno citiranje: GAMSER, M., ŠALAMUN, Ž., BLAŽIČ, B., KLJUN, I. (2020): Pregled gospodarjenja s habitati na območju Naravnega rezervata Iški morost v obdobju 2004-2018. Projekt PoLJUBA (OP20.02644). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Pregled ornitoloških podatkov, zbranih na območju Naravnega rezervata Iški morost v obdobju 2000-2018

Avtor: Blaž Blažič, Matej Gamser, Željko Šalamun
Datum: december 2020
Priporočeno citiranje: BLAŽIČ, B., GAMSER, M., ŠALAMUN, Ž. (2020): Pregled ornitoloških podatkov, zbranih na območju Naravnega rezervata Iški morost v obdobju 2000-2018. Projekt PoLJUBA (OP20.02644). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo za leto 2020

Avtor: Primož Kmecl, Matej Gamser in Tanja Šumrada
Datum: december 2020
Priporočeno citiranje: KMECL, P., GAMSER, M., ŠUMRADA, T. (2020): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo za leto 2020. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)