2023

Analiza vpliva gradnje in priprave gozdnih vlak na ugodno ohranitveno stanje vrst na območjih Natura 2000 v obdobju 2005–2021

Avtorji: Tomaž Mihelič & Pia Höfferle
Datum: december 2023
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T., HÖFFERLE, P. (2023): Analiza vpliva gradnje in priprave gozdnih vlak na ugodno ohranitveno stanje vrst na območjih Natura 2000 v obdobju 2005–2021. DOPPS–BirdLife Slovenija, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

Protokol dobrih praks razvitih v projektu EIP VIVEK

Avtorji: Tjaša Pršin, Aleksander Kozina, Ana Vaupotič & Blaž Blažič
Datum: november 2023
Priporočeno citiranje: PRŠIN, T., KOZINA, A., VAUPOTIČ, A., BLAŽIČ, B. (2023): Protokol dobrih praks razvitih v projektu EIP VIVEK. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2023 in sinteza monitoringa 2021–2023

Avtorji: Katarina Denac, Domen Stanič, Luka Božič, Primož Kmecl, Blaž Blažič, Damijan Denac, Dejan Bordjan, Urša Koce & Tomaž Mihelič
Datum: september 2023
Priporočeno citiranje: DENAC, K., STANIČ, D., BOŽIČ, L., KMECL, P., BLAŽIČ, B., DENAC, D., BORDJAN, D., KOCE, U., MIHELIČ, T. (2023): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2023 in sinteza monitoringa 2021-2023. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letih 2021, 2022 in 2023 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo

Avtorji: Primož Kmecl, Matej Gamser & Tanja Šumrada
Datum: september 2023
Priporočeno citiranje: KMECL, P., GAMSER, M., ŠUMRADA, T. (2023): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letih 2021, 2022 in 2023 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

Vzpostavitev evidence Priba gnezda za leto 2023 v okviru izvajanja SOPO sheme INP 8.09 Varstvo gnezd pribe

Avtorica: Katarina Denac
Datum: junij 2023
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2023): Vzpostavitev evidence Priba gnezda za leto 2023 v okviru izvajanja SOPO sheme INP 8.09 Varstvo gnezd pribe. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)