2001

Opredelitev lokalitet bistvenih za ohranjanje ugodnega ohranitvenega statusa ptičev iz dodatka I Ptičje direktive in opredelitev predlogov SPA

Avtorja: Luka Božič, Leon Kebe
Datum: november 2001
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. & KEBE, L. (2001): Opredelitev lokalitet bistvenih za ohranjanje ugodnega ohranitvenega statusa ptičev iz dodatka I Ptičje direktive in opredelitev predlogov SPA. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)