2009

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic – končno poročilo za leto 2008 in 2009

Avtor: Borut Rubinić
Datum: november 2009
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B. (2009): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine

Avtorja: Jernej Figelj, Primož Kmecl
Datum: november 2009
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Priporočeno citiranje: FIGELJ, J. & KMECL, P. (2009): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (končno poročilo, korigirana verzija). – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Biotska raznovrstnost in habitatni tipi na vplivnem območju predvidene razširitve in posodobitve zimsko športnega centra Pohorje – Segment: Ptice (Aves)

Avtor: Dejan Bordjan
Datum: oktober 2009
Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor d.d.
Priporočeno citiranje: BORDJAN, D. (2009): Biotska raznovrstnost in habitatni tipi na vplivnem območju predvidene razširitve in posodobitve zimsko športnega centra Pohorje. Segment: Ptice (Aves). – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic – rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009

Avtor: Borut Rubinić
Datum: september 2009
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., DENAC, D., MIHELIČ, M. & KMECL, P. (2009): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Vmesno poročilo. Rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Podatki o opazovanju beloglavih jastrebov na Volovji rebri in v bližnji okolici v letu 2009

Avtor: Tomaž Jančar
Datum: september 2009
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. (2009): Podatki o opazovanju beloglavih jastrebov na Volovji rebri in v bližnji okolici v letu 2009. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Proposed Windfarm at Volovja Reber – An independent appraisal of the likely effects on golden eagles

Avtor: Michael Madders, Natural Research Ltd
Datum: junij 2009
Priporočeno citiranje: MADDERS, M. (2009): Proposed Windfarm at Volovja Reber – An independent appraisal of the likely effects on golden eagles. – Natural Research Ltd , Brathens.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic – rezultati zimskega štetja vodnih ptic 2009 in rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008

Avtorja: Luka Božič, Borut Rubinić
Datum: marec 2009
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. & RUBINIĆ, B. (2009): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Rezultati zimskega štetja vodnih ptic 2009, rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008. 2. vmesno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Ujede na Volovji rebri

Avtor: Tomaž Jančar
Datum: februar 2009
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. (2009): Ujede na Volovji rebri. 1. verzija. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Elaborat o planinskem orlu za Presojo vpliva VE Volovja reber na naravo / Report on Golden Eagle for the Environmental impact assessment of Volovja reber windfarm

Avtorji: Tomaž Jančar, Tomaž Mihelič, Borut Rubinić, Primož Kmecl
Datum: februar 2009
Priporočeno citiranje: JANČAR, T., MIHELIČ, T., RUBINIĆ, B. & KMECL, P. (2009): Elaborat o planinskem orlu za Presojo vpliva VE Volovja reber na naravo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)
Report (pdf)