2004

Monitoring populacij izbranih vrst ptic – rezultati popisov v sezoni 2004

Avtorji: Borut Rubinić, Luka Božič, Damijan Denac, Tomaž Mihelič
Datum: september 2004
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., DENAC, D. & MIHELIČ, T. (2004): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – rezultati popisov v sezoni 2004. Drugo vmesno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – Popisni protokoli

Avtor: Borut Rubinić
Datum: julij 2004
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B. (2004): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Prvo vmesno poročilo. Popisni protokoli. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na območju SPA Snežnik-Pivka

Avtorja: Luka Božič, Borut Rubinić
Datum: februar 2004
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. & RUBINIČ, B. (2004): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na območju SPA Snežnik-Pivka. – DOPPS, Maribor.

Poročilo (pdf)