2018

Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju 2017

Avtor: Tomaž Jančar
Datum: april 2018
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. (2018): Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju 2017 – popis rabe kmetijskih zemljišč s poudarkom na datumu košnje, verzija 2.0. Poročilo. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Raba habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2018

Avtor: Katarina Denac
Datum: september 2018
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2018): Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea za določitev varstveno prioritetnih površin na območju Natura 2000 Goričko. Poročilo. Projekt Gorička krajina (OP20.06.02.006/1). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Gradivo za poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji 2018

Avtor: Ivan Kljun
Datum: september 2018
Priporočeno citiranje: KLJUN, I. (2018): Gradivo za poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji 2018. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Stanje bobnarice Botaurus stellaris na Cerkniškem jezeru v letu 2018

Avtor: Katarina Denac
Datum: september 2018
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2018): Stanje bobnarice Botaurus stellaris na Cerkniškem jezeru v letu 2018. Poročilo. Projekt LIFE Stržen (LIFE16NAT/SI/000708). DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis 120 naključnih točk za hribskega škrjanca Lullula arborea na Goričkem v letu 2018

Avtor: Katarina Denac
Datum: december 2018
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2018): Popis 120 naključnih točk za hribskega škrjanca Lullula arborea na Goričkem v letu 2018. Poročilo. Projekt Gorička krajina (OP20.06.02.006/1). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016-2018

Avtor: Katarina Denac, Tomaž Jančar, Luka Božič, Tomaž Mihelič, Urša Koce, Primož Kmecl, Ivan Kljun, Damijan Denac, Dejan Bordjan
Datum: december 2018
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priporočeno citiranje: DENAC, K., JANČAR, T., BOŽIČ, L., MIHELIČ, T., KOCE, U., KMECL, P., KLJUN, I., DENAC, D., BORDJAN, D. (2018): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016-2018. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo za leto 2018

Avtor: Primož Kmecl, Tanja Šumrada
Datum: december 2018
Priporočeno citiranje: KMECL, P., ŠUMRADA, T. (2018): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo za leto 2018. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


HE Brežice – obljube in realnost

Avtor: Alen Ploj
Datum: december 2018
Priporočeno citiranje: PLOJ, A. (2018): He Brežice – obljube in realnost. Pregled realizacije obljubljenih nadomestnih habitatov in omilitvenih ukrepov. DOPPS – BirdLife Slovenija, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

Brežice Hydroelectric Power Plan – promises and reality

Report prepared by: Alen Ploj
Date: december 2018
Recommended citations: PLOJ, A. (2018): Brežice Hydroelectric Power Plan – promises and reality. A review of the implementation of the promised replacement habitats and mitigating measures. DOPPS-BirdLife Slovenia, Ljubljana.

Report (pdf)