2006

Upravljalske smernice za varovane vrste ptic na Posebnih območjih varstva Ljubljansko barje, Cerkniško jezero in Nanoščica – porečje

Avtor: Primož Kmecl
Datum: december 2006
Financerji: Evropska skupnost (Finančni instrument LIFE III – Narava, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Občina Cerknica, Občina Postojna, Mestna občina Ljubljana
Priporočeno citiranje: KMECL, P. (2006): Upravljalske smernice za varovane vrste ptic na Posebnih območjih varstva Ljubljansko barje, Cerkniško jezero in Nanoščica – porečje. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje

Avtorji: Katarina Denac, Jernej Figelj, Tomaž Mihelič
Datum: november 2006
Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS
Priporočeno citiranje: DENAC, K., FIGELJ, J. & MIHELIČ, T. (2006): Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – rezultati popisov v sezoni 2006

Avtorji: Tomaž Mihelič, Luka Božič, Borut Rubinić
Datum: september 2006
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T., BOŽIČ, L. & RUBINIĆ, B. (2006): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – rezultati popisov v sezoni 2006. Vmesno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis izbranih vrst in upravljalske smernice za kvalifikacijske vrste ptic na območju Tople

Avtorji: Tomaž Mihelič
Datum: september 2006
Naročnik: Občina Črna na Koroškem
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2006): Popis izbranih vrst in upravljalske smernice za kvalifikacijske vrste ptic na območju Tople (Natura 2000 SI5000024 Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke) Končno poročilo. Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija. Projekt Phare – Krajinski park Topla – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Jerebica Perdix perdix: varstveni status, viri ogrožanja in perspektive ohranjanja

Avtorji: Tomaž Jančar
Datum: september 2006
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. (2006): Jerebica Perdix perdix: varstveni status, viri ogrožanja in perspektive ohranjanja.

Poročilo (pdf)


Študija metodologije monitoringa kormoranskih dni – predlog možnih metod in ocena izvedljivosti ob upoštevanju razpoložljivih kadrovskih potencialov

Avtor: Primož Kmecl
Datum: junij 2006
Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS
Priporočeno citiranje: KMECL, P. (2006): Študija metodologije monitoringa kormoranskih dni – predlog možnih metod in ocena izvedljivosti ob upoštevanju razpoložljivih kadrovskih potencialov. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Natura 2000: Reka – dolina, Slovenske gorice – doli, Banjšice, Goričko, Mura, Drava, Cerkniško jezero, Nanoščica – porečje in Trnovski gozd – južni rob in Nanos

Avtorji: Urša Koce, Luka Božič, Tomaž Mihelič
Datum: januar 2006
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: KOCE, U., BOŽIČ, L. & MIHELIČ, T. (2006): Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Natura 2000. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)