2015

Monitoring naravovarstveno pomembnih vrst ptic v Parku Škocjanske jame v letu 2015

Avtor: Jernej Figelj
Datum: december 2015
Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame
Priporočeno citiranje: FIGELJ J. (2015): Monitoring naravovarstveno pomembnih vrst ptic v Parku Škocjanske jame v letu 2015. Zaključno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring rjavega srakoperja Lanius collurio na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015

Avtor: Primož Kmecl
Datum: december 2015
Projekt: Gorički travniki
Priporočeno citiranje: KMECL, P. (2015): Monitoring rjavega srakoperja Lanius collurio na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015. Program finančnega mehanizma EGP 2009‐2014, projekt Gorički travniki. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring bičje trstnice Acrocephalus schoenobaenus na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015

Avtor: Primož Kmecl
Datum: december 2015
Projekt: Gorički travniki
Priporočeno citiranje: KMECL, P.(2015): Monitoring bičje trstnice Acrocephalus schoenobaenus na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015. Projekt Gorički travniki (FM EGP 2009-2014). – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring smrdokavre Upupa epops na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015

Avtorica: Katarina Denac
Datum: december 2015
Projekt: Gorički travniki
Priporočeno citiranje: DENAC, K.(2015): Monitoring smrdokavre Upupa epops na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015. Program finančnega mehanizma EGP 2009-2014, projekt Gorički travniki. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring prepelice Coturnix coturnix na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015

Avtorica: Katarina Denac
Datum: december 2015
Projekt: Gorički travniki
Priporočeno citiranje: DENAC, K.(2015): Monitoring prepelice Coturnix coturnix na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015. Program finančnega mehanizma EGP 2009-2014, projekt Gorički travniki. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2015

Avtorja: Primož Kmecl in Jernej Figelj
Datum: november 2015
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priporočeno citiranje: KMECL, P. & FIGELJ, J. (2015): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2015. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2015

Avtorji: Katarina Denac, Tomaž Mihelič, Primož Kmecl, Damijan Denac, Dejan Bordjan, Jernej Figelj, Luka Božič in Tomaž Jančar
Datum: november 2015
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priporočeno citiranje: DENAC, K., MIHELIČ, T., KMECL, P., DENAC, D., BORDJAN, D., FIGELJ, J., BOŽIČ, L. & JANČAR, T. (2015): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2015. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Pripombe na predlog sprememb prilog Uredbe o območjih Natura 2000 – morska območja SPA

Pripravil: DOPPS, zanj Urša Koce
Datum: julij 2015
Priporočeno citiranje: DOPPS (2015): Pripombe na predlog sprememb prilog Uredbe o območjih Natura 2000 – morska območja SPA. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Pripombe na predlog sprememb prilog Uredbe o območjih Natura 2000

Pripravil: DOPPS
Datum: julij 2015
Priporočeno citiranje: DOPPS (2015): Pripombe na predlog sprememb prilog Uredbe o območjih Natura 2000. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Identifikacija lokacij gnezdišč velikega škurha Numenius arquata na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v letu 2015

Avtorica: Katarina Denac
Datum: junij 2015
Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2015): Identifikacija lokacij gnezdišč velikega škurha Numenius arquata na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v letu 2015. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis triprstega in belohrbtega detla na SPA Kočevsko v letu 2015

Avtorica: Katarina Denac
Datum: maj 2015
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije
Priporočeno citiranje: DENAC, K.(2015): Popis triprstega in belohrbtega detla na SPA Kočevsko v letu 2015. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Opredelitev morskih območij IBA za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji

Avtorica: Urška Koce
Datum: april 2015
Projekt: SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141)
Priporočeno citiranje: KOCE, U. (2015): Opredelitev morskih območij IBA za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji. Poročilo za projekt SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141). – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Študija rabe in izbora habitata (“habitat use, habitat selection”) lokalnih parov črne štorklje na območju Mure

Avtorji: Damijan Denac, Katarina Denac, Željko Šalamun
Datum: marec 2015
Naročnik: DEM d.o.o.
Priporočeno citiranje: DENAC, D., DENAC, K. & ŠALAMUN, Ž. (2015): Študija rabe in izbora habitata (“habitat use, habitat selection”) lokalnih parov črne štorklje na območju Mure. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Technical report on the telemetry of the Mediterranean Shags (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Avtorica: Urška Koce
Datum: februar 2015
Projekt: SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141)
Priporočeno citiranje: KOCE, U. (2015): Technical report on the telemetry of the Mediterranean Shags (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Poročilo o popisu ptic v Kozjanskem parku v letu 2010 – dodatek

Avtor: Primož Kmecl
Datum: januar 2015
Naročnik: Javni zavod Kozjanski park
Priporočeno citiranje: KMECL, P. (2015): Poročilo o popisu ptic v Kozjanskem parku v letu 2010 – dodatek. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (doc)