2019

Časovni potek kmetijskih del na njivah z gnezdečimi pribami Vanellus vanellus pri Iški Loki na Ljubljanskem barju

Avtorja: Katarina Denac in Mitja Denac
Datum: december 2019
Priporočeno citiranje: DENAC, K. & DENAC, M. (2019): Časovni potek kmetijskih del na njivah z gnezdečimi pribami Vanellus vanellus pri Iški Loki na Ljubljanskem barju. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Raziskava potencialnega vpliva načrtovane vetrne elektrarne Postojna na ptice

Avtor: Ivan Kljun, Tomaž Jančar
Datum: januar 2019
Naročnik: ENERGO-MAKS d.o.o.
Priporočeno citiranje: KLJUN, I., JANČAR, T. (2019): Raziskava potencialnega vpliva načrtovane vetrne elektrarne Postojna na ptice (71 str.). Naročnik: ENERGO-MAKS d.o.o., Škalce. DOPPS – BirdLife Slovenija, Ljubljana, 11. 1. 2019.

Poročilo (pdf)


Poročilo kartiranja teritorijev ptic na območju ukrepov za izboljšanje habitata hribskega škrjanca (Lullula arborea) – projekt VIPava

Avtor: Ivan Kljun
Datum: januar 2019
Priporočeno citiranje: KLJUN, I. (2019): Poročilo kartiranja teritorijev ptic na območju ukrepov za izboljšanje habitata hribskega škrjanca (Lullula arborea). Projekt VIPava (OP20.01929). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Poročilo popisa ptic na Cerkniškem jezeru v letu 2018

Avtorji: Primož Kmecl, Katarina Denac, Alen Ploj in Matej Gamser
Datum: februar 2019
Priporočeno citiranje: KMECL, P., DENAC, K., PLOJ, A. & GAMSER, M. (2019): Poročilo popisa ptic na Cerkniškem jezeru v letu 2018.
Projekt LIFE Stržen (LIFE16NAT/SI/000708). DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Stanje bobnarice Bottaurus stellaris na Cerkniškem jezeru v letu 2019

Avtorica: Katarina Denac
Datum: julij 2019
Priporočeno citiranje: DENAC, K.(2019): Stanje bobnarice Bottaurus stellaris na Cerkniškem jezeru v letu 2019.
Projekt LIFE Stržen (LIFE16NAT/SI/000708). DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2019

Avtor: Katarina Denac, Luka Božič, Tomaž Jančar, Primož Kmecl, Tomaž Mihelič, Damijan Denac, Dejan Bordjan & Urša Koce
Datum: september 2019
Priporočeno citiranje: DENAC, K., BOŽIČ, L., JANČAR, T., KMECL, P., MIHELIČ, T., DENAC, D., BORDJAN, D. & KOCE, U. (2019): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2019. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Priporočila za hranjenje prostoživečih ptic

Avtor: Tilen Basle
Datum: november 2019
Priporočeno citiranje: BASLE, T.(2019): Priporočila za hranjenje prostoživečih ptic. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2019

Avtor: dr. Primož Kmecl
Datum: december 2019
Priporočeno citiranje: KMECL, P.(2019): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2019. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Raziskava potencialnega vpliva načrtovane vetrne elektrarne Nanos na ptice

Avtor: Pia Höfferle
Datum: november 2019
Naročnik: A.S.BAJC, zastopanje in posredovanje v blagovnem prometu d.o.o
Priporočeno citiranje: HÖFFERLE, P.(2019): Raziskava potencialnega vpliva načrtovane vetrne elektrarne Nanos na ptice. DOPPS – BirdLife Slovenija, Ljubljana. Naročnik: A.S BAJC d.o.o., Vipava.

Poročilo (pdf)


Raziskava potencialnega vpliva načrtovane vetrne elektrarne Konjiška gora na ptice

Avtor: Ivan Kljun, Pia Höfferle
Datum: november 2019
Naročnik: MAKS-INVEST d.o.o.
Priporočeno citiranje: KLJUN, I., HÖFFERLE, P.(2019): Raziskava potencialnega vpliva načrtovane vetrne elektrarne Konjiška gora na ptice. DOPPS – BirdLife Slovenija, Ljubljana. Naročnik: MAKS-INVEST d.o.o., Zgornja Pristava.

Poročilo (pdf)