2016

Ocena vplivov načrtovane vetrne elektrarne Ojstrica na Košenjaku na ptice

Avtor: Tomaž Jančar in Tomaž Mihelič
Datum: december 2016
Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. & MIHELIČ, T. (2016): Ocena vplivov načrtovane vetrne elektrarne Ojstrica na Košenjaku na ptice. Poročilo. DOPPS, Ljubljana. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor.

Poročilo (pdf)


Inventarizacija ptic na območju načrtovane vetrne elektrarne Ojstrica na Košenjaku

Avtor: Tomaž Jančar in Tomaž Mihelič
Datum: december 2016
Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. & MIHELIČ, T. (2016): Inventarizacija ptic na območju načrtovane vetrne elektrarne Ojstrica na Košenjaku. DOPPS, Ljubljana. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2016

Avtor: Katarina Denac, Primož Kmecl, Tomaž Mihelič, Luka Božič, Tomaž Jančar, Damijan Denac, Dejan Bordjan in Jernej Figelj
Datum: december 2016
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priporočeno citiranje: DENAC, K., KMECL, P., MIHELIČ, T., BOŽIČ, L., JANČAR, T., DENAC, D., BORDJAN, D. & FIGELJ, J. (2016): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2016. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

ERRATA (pdf)


Identifikacija lokacij gnezdišč velikega škurha Numenius arquata na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v letu 2016

Avtorica: Katarina Denac
Datum: junij 2016
Naročnik: javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2016): Identifikacija lokacij gnezdišč velikega škurha Numenius arquata na območju Krajinskega parka
Ljubljansko barje v letu 2016. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Raziskava prehranjevališč velikega skovika Otus scops z metodo GPS telemetrije.

Avtor: Katarina Denac in Primož Kmecl
Datum: februar 2016
Projekt: Gorički travniki
Priporočeno citiranje: DENAC, K. in KMECL, P. (2016): Raziskava prehranjevališč velikega skovika Otus scops z metodo GPS telemetrije. Projekt Gorički travniki (FM EGP 2009-2014).– DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐delno poročilo za leto 2016

Avtor: Primož Kmecl in Jernej Figelj
Datum: januar 2017
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priporočeno citiranje: KMECL, P. & FIGELJ, J. (2016): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ delno poročilo za leto 2016. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Naglo upadanje travniških ptic v Sloveniji – Pritožba pri Komisiji Evropskih skupnosti zaradi neizpolnjevanja prava skupnosti. Dopolnitev št. 1

Avtor: Tomaž Jančar
Datum: februar 2016
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. (2016): Naglo upadanje travniških ptic v Sloveniji, Pritožba pri Komisiji Evropskih skupnosti zaradi neizpolnjevanja prava skupnosti, Dopolnitev št. 1. – DOPPS, Ljubljana.

Dopolnitev pritožbe (pdf)


Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju 2015 – popis rabe kmetijskih zemljišč s poudarkom na datumu košnje

Avtor: Tomaž Jančar
Datum: januar 2016
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. (2016): Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju 2015 – popis rabe kmetijskih zemljišč s poudarkom na datumu košnje, verzija 2.0. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Izvedene dejavnosti za črnočelega srakoperja Lanius minor v Vipavski dolini v letu 2015

Avtorica: Katarina Denac
Datum: januar 2016
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2016): Izvedene dejavnosti za črnočelega srakoperja Lanius minor v Vipavski dolini v letu 2015. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Poročilo o označenih osebkih velikega skovika Otus scops v okviru Programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014, projekt GORIČKI TRAVNIKI v letu 2015 za Agencijo RS za okolje

Avtorica: Katarina Denac
Datum: januar 2016
Projekt: Gorički travniki
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2016): Poročilo o označenih osebkih velikega skovika Otus scops v okviru Programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014, projekt GORIČKI TRAVNIKI v letu 2015 za Agencijo RS za okolje. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)