2011

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2010 in 2011

Avtorja: Primož Kmecl, Jernej Figelj
Datum: december 2011
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Priporočeno citiranje: KMECL, P. & FIGELJ, J. (2011): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo za leti 2010 in 2011. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010–2011

Avtorji: Katarina Denac, Tomaž Mihelič, Damijan Denac, Luka Božič, Primož Kmecl, Dejan Bordjan
Datum: november 2011
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: DENAC, K., MIHELIČ, T., DENAC, D., BOŽIČ, L., KMECL, P. & BORDJAN, D. (2011): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010–2011. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA) – končno poročilo (dopolnjena verzija)

Avtorji: Katarina Denac, Tomaž Mihelič, Luka Božič, Primož Kmecl, Tomaž Jančar, Jernej Figelj, Borut Rubinić
Datum: oktober 2011
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: DENAC, K., MIHELIČ, T., BOŽIČ, L., KMECL, P., JANČAR, T., FIGELJ, J. & RUBINIĆ, B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)
Errata (pdf)
Priloge k poročilu (rar)


Popis začetnega stanja populacij ptic (Aves) na projektnih pilotnih območjih Pohorje in Mura-Petišovci za izvedbo projekta z naslovom: Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, Wetman 2011–2015, Life+ Narava, LIFE09 NAT/SI/00374 – Poročilo za projektno območje Pohorje

Avtor: Tomaž Mihelič
Datum: september 2011
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2011): Popis začetnega stanja populacij ptic (Aves) na projektnem območju Pohorje za izvedbo projekta Wetman 2011–2015, Life+ Narava, LIFE09 NAT/SI/00374 – Poročilo za projektno območje Pohorje. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis začetnega stanja populacij ptic (Aves) na projektnih pilotnih območjih Pohorje in Mura-Petišovci za izvedbo projekta z naslovom: Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, Wetman 2011–2015, Life+ Narava, LIFE09 NAT/SI/00374 – Poročilo za projektno območje Mura-Petišovci

Avtor: Luka Božič
Datum: september 2011
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2011): Popis začetnega stanja populacij ptic (Aves) na projektnem območju Mura-Petišovci za izvedbo projekta Wetman 2011–2015, Life+ Narava, LIFE09 NAT/SI/00374 – Poročilo za projektno območje Mura-Petišovci. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Strokovne podlage za OPPN 389 – ureditev nadomestnih habitatov na Barju: Popis sloke (Scolopax rusticola) in analiza njenih ekoloških zahtev

Avtorici: Urška Koce, Katarina Denac
Datum: september 2011
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Priporočeno citiranje: KOCE, U., DENAC, D. (2011): Strokovne podlage za OPPN 389 – ureditev nadomestnih habitatov na Barju: Popis sloke (Scolopax rusticola) in analiza njenih ekoloških zahtev. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Naravovarstveni pomen kolonije breguljk Riparia riparia na Savi pri Šentjakobu

Avtor: Luka Božič
Datum: avgust 2011
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2011): Naravovarstveni pomen kolonije breguljk Riparia riparia na Savi pri Šentjakobu in analiza njenih ekoloških zahtev. Strokovno mnenje. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic – Zimsko štetje vodnih ptic, poročilo za leto 2011

Avtor: Luka Božič
Datum: junij 2011
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2011): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic – Zimsko štetje vodnih ptic. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)