2010

Projekt izvedbe popisa ptic v travniških sadovnjakih na območju Kozjanskega regijskega parka v okviru projekta IPA »Od vijeglavke do soka«

Avtorji: Primož Kmecl, Tomaž Jančar, Tomaž Mihelič
Datum: december 2010
Naročnik: Javni zavod Kozjanski park
Priporočeno citiranje: KMECL, P., JANČAR, T. & MIHELIČ, T. (2010): Projekt izvedbe popisa ptic v travniških sadovnjakih na območju Kozjanskega regijskega parka v okviru projekta IPA »Od vijeglavke do soka«. Končno poročilo – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Koconoge kure in sove na izbranih območjih Karavank – Jelendol, Španov vrh, Završnica in Zelenica

Avtor: Tomaž Mihelič
Datum: oktober 2010
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2010): Koconoge kure in sove na izbranih območjih Karavank – Jelendol, Španov vrh, Završnica in Zelenica. Končno poročilo – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Strokovne podlage za obravnavo HE na Muri – preveritev lokacij z vidika varstva ptic

Avtorja: Tomaž Jančar, Eva Vukelič
Datum: oktober 2010
Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o.
Financer: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. & VUKELIČ, E. (2010): Strokovne podlage za obravnavo HE na Muri – preveritev lokacij z vidika varstva ptic. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010

Avtorji: Katarina Denac, Tomaž Mihelič, Damijan Denac, Luka Božič, Primož Kmecl, Dejan Bordjan
Datum: september 2010
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: DENAC, K., BOŽIČ, L., RUBINIĆ, B., DENAC, D., MIHELIČ, T., KMECL, P. & BORDJAN, D. (2010): Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Delno poročilo (dopolnjena verzija). Popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Študija aktivnosti bele štorklje (Ciconia ciconia) v Razdrtem z namenom izdelave strokovnega mnenja o potencialnem vplivu načrtovane vetrne elektrarne

Avtor: Damijan Denac
Datum: avgust 2010
Naročnik: Helikopter Energija, Aleš Pučnik s.p.
Priporočeno citiranje: DENAC, D. (2010): Študija aktivnosti bele štorklje (Ciconia ciconia) v Razdrtem z namenom izdelave strokovnega mnenja o potencialnem vplivu načrtovane vetrne elektrarne. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Velikost in trend populacije sive vrane v Sloveniji, verzija 2

Avtorja: Primož Kmecl, Tomaž Jančar
Datum: marec 2010
Priporočeno citiranje: PRIMOŽ, K. & JANČAR, T. (2010): Velikost in trend populacije sive vrane v Sloveniji, verzija 2. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic – Zimsko štetje vodnih ptic, poročilo za leto 2010

Avtor: Luka Božič
Datum: marec 2010
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2010): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic – Zimsko štetje vodnih ptic. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)