2005

Raziskava habitata kosca Crex crex v Sloveniji

Avtorja: Luka Božič, Primož Kmecl
Datum: december 2005
Financerji: Evropska skupnost (Finančni instrument LIFE III – Narava, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Občina Cerknica, Občina Postojna, Mestna občina Ljubljana
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. & KMECL, P. (2005): Raziskava habitata kosca Crex crex v Sloveniji. Zaključno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – končno poročilo za rezultate popisov v letih 2004 in 2005

Avtor: Borut Rubinić
Datum: november 2005
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, R. (2005): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – rezultati popisov v letih 2004 in 2005. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Inventarizacija ptic v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Avtor: Tomaž Mihelič
Datum: oktober 2005
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2005): Inventarizacija ptic v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zaključno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – rezultati popisov v sezoni 2005

Avtorji: Borut Rubinić, Tomaž Mihelič, Luka Božič
Datum: september 2005
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B., MIHELIČ, T. & BOŽIČ, L. (2005): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – rezultati popisov v sezoni 2005. 2. vmesno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Natura 2000: Dravinjska dolina, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Ljubljansko barje, Kozjansko – Dobrava – Jovsi in Kras

Avtorja: Urša Koce, Borut Rubinić
Datum: junij 2005
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: KOCE, U. & RUBINIĆ, B. (2005): Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Natura 2000. Vmesno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Študija možnih negativnih vplivov plašenja kormoranov na druge prezimujoče vodne ptice

Avtorja: Tomaž Jančar, Primož Kmecl
Datum: junij 2005
Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS
Priporočeno citiranje: JANČAR, T. & KMECL, P. (2005): Študija možnih negativnih vplivov plašenja kormoranov na druge prezimujoče vodne ptice. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) v letu 2005

Avtorja: Luka Božič, Borut Rubinić
Datum: april 2005
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. & RUBINIČ, B. (2005): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – Januarsko štetje vodnih ptic (IWC). 3. vmesno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)