2014

Povzetek poročila po 12. členu Direktive o pticah za obdobje 2008-2012

Datum: 2014
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: DOPPS (2014): Povzetek poročila po 12. členu Direktive o pticah za obdobje 2008-2012. Naročnik: Zavod RS za varstvo narave. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2014

Avtorji: Primož Kmecl, Jernej Figelj in Tomaž Jančar
Datum: november 2014
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Priporočeno citiranje: KMECL, P., FIGELJ, J. & JANČAR, T. (2014): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2014. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Spremljanje stanja avifavne v naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Avtorji: Katarina Denac, Tomaž Mihelič, Borut Mozetič in Bia Rakar
Datum: november 2014
Priporočeno citiranje: DENAC, K., MIHELIČ, T., MOZETIČ, B., & RAKAR, B. (2014): Spremljanje stanja avifavne v naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Projekt AdriaWet 2000 »Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000« (OP Slovenija-Italija 2007-2013). Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2014

Avtorji: Katarina Denac, Luka Božič, Tomaž Mihelič, Primož Kmecl, Damijan Denac, Dejan Bordjan, Tomaž Jančar in Jernej Figelj
Datum: november 2014
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Priporočeno citiranje: DENAC, K., BOŽIČ, L., MIHELIČ, T., KMECL, P., DENAC, D., BORDJAN, D., JANČAR, T. & FIGELJ, J. (2014): Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2014. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Ekološka raziskava smrdokavre in velikega skovika

Avtorica: Katarina Denac
Datum: september 2014
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2014): Ekološka raziskava smrdokavre in velikega skovika. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Poročilo o označenih osebkih zavarovanih vrst v okviru OP SI-HU 2007-2013, projekt UPKAČ v letu 2014 za Agencijo RS za okolje

Avtorica: Katarina Denac
Datum: september 2014
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2014): Poročilo o označenih osebkih zavarovanih vrst v okviru OP SI-HU 2007-2013, projekt UPKAČ v letu 2013 za Agencijo RS za okolje. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Pobuda za uvrstitev zlatovranke Coracias garrulus med kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja za ptice Goričko

Datum: september 2014
Priporočeno citiranje: DOPPS (2014): Pobuda za uvrstitev zlatovranke Coracias garrulus med kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja za ptice Goričko. Dopis na Zavod RS za varstvo narave. – DOPPS, Ljubljana.

Dopis na Zavod RS za varstvo narave (pdf)


Popis ptic Goričkega

Avtorja: Katarina Denac, Primož Kmecl
Datum: julij 2014
Sofinancerja: Evropski sklad za regionalni razvoj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Priporočeno citiranje: DENAC, K. & KMECL, P. (2014): Popis ptic Goričkega. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis vodomca (Alcedo atthis) na reki Voglajni v letu 2013

Avtor: Tilen Basle
Datum: junij 2014
Naročnik: Center za kartografijo flore in favne
Priporočeno citiranje: BASLE, T. (2014): Popis vodomca (Alcedo atthis) na reki Voglajni v letu 2013. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis belohrbtega detla na SPA Gluha loza v letu 2014

Avtorica: Katarina Denac
Datum: april 2014
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2014): Popis belohrbtega detla na SPA Gluha loza v letu 2014. Končno poročilo. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)