2003

Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – Natančno določanje mej predlogov Posebnih območij varstva (SPA)

Avtor: Luka Božič
Datum: november 2003
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – Natančno določanje mej predlogov Posebnih območij varstva (SPA). – DOPPS, Maribor.

Poročilo (pdf)