2002

Populacija malega deženika (Charadrius dubius) in malega martinca (Actitis hypoleucos) na spodnjem toku Tržiške Bistrice in prodiščih Save od izliva Tržiške Bistrice do spodnje Besnice ter presoja vpliva načrtovanega odvzema proda na njuno gnezdenje

Avtorja: Urša Koce, Tomaž Mihelič
Datum: julij 2002
Naročnik: SGP Tržič, d. d.
Priporočeno citiranje: KOCE, U., MIHELIČ, T. (2002): Populacija malega deženika (Charadrius dubius) in malega martinca (Actitis hypoleucos) na spodnjem toku Tržiške Bistrice in prodiščih Save od izliva Tržiške Bistrice do spodnje Besnice ter presoja vpliva načrtovanega odvzema proda na njuno gnezdenje. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)