2000

Inventarizacija ogroženih vrst ptic v stenah na območju Kraškega roba

Avtor: Tomaž Mihelič
Datum: julij 2000
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2000): Inventarizacija ogroženih vrst ptic v stenah na območju Kraškega roba. Poročilo. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)